Nestátní zdravotnické zařízení poskytující komplexní logopedickou péči pro děti i dospělé klienty.
  • Logopedie

Logopedickou intervenci u klientů s různými druhy narušené komunikační schopnosti jako jsou např.:
  • dyslalie (patlavost)
  • narušení plynulosti řeči (koktavost, breptavost)
  • opožděný vývoj řeči
  • narušení komunikační schopnosti po CMP, neurologických operacích
  • vady řeči při mentální retardaci, smyslových vadách aj.
  • Vyšetření pro přijímací zkoušky na střední a vysoké školy

TRUTNOV

Poliklinika Masarykův dům
Palackého 201
Pondělí až pátek 8 - 17 hodin
Tel: +420 499 859 763

PaedDr. Jitka Tučková - klin. logoped

Mgr. Šárka Mušáková - klin. logoped

Mgr. Iva Hanušová - klin. logoped


DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM

Sladkovského 829
Pondělí, středa 8 - 17 hodin
Úterý, pátek 8 - 10:30 hodin
Tel: +420 775 587 778

Mgr. Šárka Mušáková - klin. logoped